خواص نانو پلیمر

نانو تکنولوژی در واقع رشته ایی از دانش کاربردی و فناوری است که موضوعات گسترده ایی را پوشش می دهد. و موضوع اصلی آن مهار ماده در ابعاد کمتر از یک میکرومتر (حدود 1تا 10نانومتر) است. در واقع نانو تکنولوژی ساخت موادی است که اثرات فیزیکی جدیدی عمدتا متأثر از غلبه خواص کوانتومی بر خواص کلاسیک از خود نشان می دهد. یکی از مزیت های فناوری نانو بهبود بخشیدن به خواص مواد پلیمری از قبیل مقاومت ، کشش، چسبندگی ، ضد حساسیت، و موارد متعدد دیگری میباشد. با توجه به قابلیتهای متنوع تکنولوژی نانو ، فرآیند تولید فیلم پلی اتیلن جهت دستکش های یکبار مصرف با بهره گیری از کمک فرآیندهای نانو پلیمر میباشد. که تفاوت چشمگیری در کیفیت محصول ایجاد می کند.

 

?>